Uvjeti poslovanja

OPĆE ODREDBE

Korištenjem internetske stranice, krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje internetske stranice www.elvomat-trgovina.hr u skladu s njima.

Elvomat trgovina Sisak, zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila. Sve promjene primijenit će se na korištenje www.elvomat-trgovina.hr stranica.

Usluge koje Vam pruža tvrtka Elvomat trgovina Sisak, internet trgovina Elvomat ne uključuje troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i usluge za pristup našim stranicama. Elvomat trgovina Sisak nije odgovoran za troškove telefona, internet prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći.

Iako Vam tvrtka Elvomat trgovina Sisak nastoji dati najbolju moguću ponudu proizvoda i usluga, Elvomat trgovina Sisak ne može garantirati da će proizvodi i usluge internet trgovine Elvomat odgovarati Vašim potrebama.

Potrošač može pisani prigovor predati u prodajnom prostoru, poslati poštom, telefaksom ili e-mailom na adresu  elvomat@sk.t-com.hr, a Elvomat trgovina Sisak će poslati pisani odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

INFORMACIJE O PRODAVATELJU

ELVOMAT d.o.o.
Odra 117,  44000 Sisak

IBAN: HR4824840081135032181

elvomat@sk.t-com.hr

tel: 044/720 416
fax: 044/720 458

KUPAC

Kupcem se smatra posjetitelj ovih stranica koji naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje elektronsku narudžbu prodavatelju te izvrši plaćanje. Prema Zakonu o zaštiti potrošača maloljetne osobe ili potpuno poslovno nesposobne osobe ne mogu obavljati kupnju na daljinu, to mogu učiniti samo njihovi zakonski zastupnici. Djelomično poslovno sposobne osobe ugovor na daljinu mogu sklopiti samo uz suglasnost njihova zakonskog predstavnika. Ukoliko su u podacima o kupcu upisani podaci o pravnoj osobi, tada se kupcem smatra pravna osoba, a fizička osoba čiji su podaci uneseni smatra se ovlaštenom osobom kupca.

PODACI O PROIZVODIMA I RASPOLOŽIVOST PROIZVODA

Fotografije proizvoda su ilustrativne prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe. Elvomat trgovina Sisak posebno ističe da vizualni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, pogotovo obzirom na postavke monitora na računalu kupca, razlike u percepciji boja kako ih kupac vidi na zaslonu i sl.

U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda.

Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) prikazani na www.elvomat-trgovina.hr podložni su bugovima, nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i sl. U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima prikazanih na www.elvomat-trgovina.hr, Elvomat trgovina Sisak zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.

Ukoliko naručeni proizvod nije raspoloživ na skladištu, Elvomat trgovina Sisak će obavijestiti kupca da proizvod trenutno nije raspoloživ, o roku u kojem je proizvod dobavljiv te ujedno ponuditi mogućnost kupnje alternativnog proizvoda iz www.elvomat-trgovina.hr koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. Ako potrošaču ne odgovara niti jedna od ponuđenih opcija, a roba je plaćena, novac vraćamo u najkraćem mogućem roku. Najduže dva (2) radna dana.

NARUČIVANJE

Kupac naručuje proizvod putem elektronskog obrasca narudžbe.
Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupnje.
Cijene izražene na www.elvomat-trgovina.hr su u Hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (kn), s PDV-om.

Cijene su podložne promjenama bez prethodne najave, dok se cijene na važećim ponudama ne mogu mijenjati.

Roba se naručuje elektronskim oblikom, pritiskom na određeni proizvod te spremanjem istog u košaricu, popunjavanjem elektronskog obrasca, odabirom načina preuzimanja proizvoda, načina plaćanja te potvrđivanjem narudžbe.

Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere proizvod, popuni elektronski formular, odabere način preuzimanja robe i način plaćanja te potvrdi i izvrši plaćanje narudžbe.

U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti, Elvomat trgovina Sisak ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos u visini troškova dostave i ostalih manipulativnih troškova iz cjenika dostave.

PLAĆANJE

Naručeni proizvodi ili usluge mogu se platiti općom uplatnicom, virmanom ili internet bankarstvom.

UPUTE ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku 14 dana od datuma primitka proizvoda, te ste sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovorni za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.

1. Računanje roka za jednostrani raskid ugovora

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovog ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom pisanom izjavom poslanom poštom na adresu ELVOMAT d.o.o., Odra 117, 44000 Sisak, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora iz ovih uputa.

OVDJE možete preuzeti obrazac za jednostrani raskid ugovora.

Rok za jednostrani raskid ugovora iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

2. Povrat uplaćenog iznosa

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora i robu navedenu u odluci. Povrat novca biti će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba  bude vračena.

3. Povrat robe

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu  nama, na adresu ELVOMAT d.o.o., Odra 117, 44000 Sisak.

4. Troškovi povrata robe

Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

5. Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. ELVOMAT d.o.o. određuje umanjenje vrijednosti vraćenih proizvoda nakon primitka proizvoda i pregleda istih, te o tome obavještava kupca.

ISKLJUČENJE PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

1. Ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
2. Predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
3. Predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču ili je nabavljena po izričitom nalogu potrošača

Košarica proizvoda
{{response_message}}

Adresa za dostavu:

{{address1}}

{{address2}}

{{get_address_city_info}}

Ažurirajte svoju adresu za dostavu na stranici za naplatu da biste vidjeli ažuriranje ovdje.
Scroll to Top